Wednesday, September 19, 2012

Membentuk Keluarga Bahagia


Keluarga bahagia merupakan asas kesejahteraan dan kemakmuran sesebuah negara. Oleh itu, peranan ibu bapa penting dalam menyemai benih-benih kebahagiaan dalam keluarga. Konsep Rumahku Syurgaku diaur-aurkan oleh masyarakat sejak zaman leluhur lagi. Suka dan duka wajar ditanggung bersama-sama sesama ahli keluarga dengan fikiran yang tenang dan berhati nurani yang menjauhi segala kepincangan dan kemelut k jiwa. Oleh itu, ibu bapa dapat mengejar periuk nasi tanpa sebarang kebimbangan dan gusar akan hal-hal rumah tangga. 

Pembentukan keluarga bahagia menjadi tonggak masyarakat penyayang yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri kita. Selain itu, seandainya sesebuah keluarga itu bahagia, sudah tentu anak-anak rnempunyai nilai moral yang baik. Pembentukan modal insan yang berwawasan dan mempunyai harga diri yang tinggi merupakan citra masyarakat madani, sementelahan kelangsungan tamadun bangsa yang berkiblatkan jati diri dan berkualiti. Remaja merupakan pewaris bangsa yang menerajui dan menongkah cabaran zaman dengan nilai kepimpinan yang utuh. Merealisasikan impian Wawasan 2020 hanya dapat digapai dan bukan sekadar indah khabar daripada rupa seandainya rata-rata masyarakat memperkasakan peradaban bangsa dan menongkah arus globalisasi mutakhir yang semakin kompleks dan mencabar.Justeru, memberikan motivasi kepada anak mereka sekiranya anak mereka dibelenggu dalam gangguan emosi dan trauma dalam tekanan hidup. 

Memang tidak dapat disangkal bahawa keluarga merupakan unit asas kepada pembentukan masyarakat sakinah, sementelahan membangunkan generasi yang berketrampilan, bersahsiah mulia, dan berilmu. Keluarga yang bahagia penting untuk menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi nusa dan bangsa. Dalam konteks ini, kebobrokan nilai murni dalam kalangan remaja dapat dibanteraskan dan menjauhkan anasir-anasir negatif yang dapat merudumkan dan merencatkan agenda pembangunan negara.Jangan sekali-kali sudah terhantuk baru tengadah gara-gara keabaian ibu bapa hanya sekadar mementingkan prestasi akademik anak mereka. 

Di samping itu, sikap hormat-menghormati juga mesti diwujudkan dalam sebuah keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Sebagai ketua untuk sebuah keluarga, biasanya semua keputusan dibuat oleh ibu bapa. Penerimaan terhadap keputusan yang dibuat oleh kanak-kanak merupakan satu cara untuk menghormati ibubapa sebagai ketua rumah. Manakala, kebebasan yang diberi kepada kanak-kanak untuk membuat keputusan sendiri juga merupakan satu cara untuk menghormati kanak-kanak. Sehubungan itu, sebuah keluarga yang harmoni dan bahagia dapat dilahirkan. Kewujudan kefahaman dalam sebuah keluarga di antara anak-anak dengan ibu bapa juga merupakan satu cara hormat-menghomati dalam keluarga. 

Seterusnya, pegangan agama turut memainkan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Agama membentuk senjata ampuh bagi kita menghadapi segala masalah hidup. Keimanan benteng rohani seseorang. Keimanan melindungi kita daripada kemungkuran Tuhan. Kita dapat membezakan yang baik daripada yang buruk, Kita juga boleh mengawal nafsu liar. Agama menjadikan kita manisia yang penyayang. Dengan ini, keluarga yang harmoni dapat diwujudkan. Akhir,semua keluarga harus muncul sebagai keluarga yang bermakna. Kita haruslah berazam untuk melahirkan institusi keluarga yang kukuh, harmoni dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk membina keluarga yang bahagia

No comments:

Post a Comment